Secretariaat en ledenadministratie
Postbus 266, 2230 AC  Rijnsburg
Tel. 071- 408 10 78

Genootschap Oud Rijnsburg is opgericht op 27 september 1977.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Dagelijks bestuur
T. van Delft-de Weijer  -  voorzitter
H. Westra  -  secretaris
D.J. van den Hoonaard - penningmeester
J. de Bruin  -  algemeen adjunct

Algemeen bestuur
W.G. de Beer
C. Noort

Ereleden
S.F.  Buijze  (erevoorzitter)
L. van Amerom
M.H. Grimbergen
E.A. Kanbier-Kallenborn
J. van Nieuwkoop
K.H. Noort-Blase
D. Schoneveld
A. Wolthaus

Lid van verdienste
W. Oudshoorn
Mevr. C. Ravensbergen

 

ACTUEEL