- Opening ‘In het verleden ligt het heden’
ImageThijs Grimbergen opent jubileumexpositie 
Thijs Grimbergen, medeoprichter van het Genootschap Oud Rijnsburg, vanaf het begin 24 jaar penningmeester en erelid van de vereniging, heeft vrijdagmiddag de jubileumexpositie ‘In het verleden ligt het heden’ geopend. Hij deed dit door het Rijnsburgschildje, na het eerdere opknappen van de gevel, weer terug te schroeven. 

De expositie is de eerste activiteit in het jubileumjaar van het 40-jarig bestaan van het Genootschap Oud Rijnsburg. De start van het officiële jubileumjaar vond plaats in de grote zaal van ’t Centrum aan de Kerkstraat. Aan de openingshandeling ging een boeiende openingsspeech van oud oprichter Thijs Grimbergen vooraf. Hij deed dit ten overstaan van vele genodigden, oud bestuursleden, ereleden, raadsleden en wethouder Knape. 
Plannen

Hij schetste op onderhoudende wijze het ontstaan van de vereniging. De moeizame weg er naar toe. Van de vele overleggen met de overheid, de gemeente over locaties en mogelijke voorzieningen, maar ook het plezier als bestuur en het delen van de successen. Ook in de jaren van haar bestaan hield het Genootschap de gemoederen bezig. Er werden vele exposities gehouden, belangrijke zaken behouden en veel plannen gerealiseerd, zoals het standbeeld van Graaf Floris. Thijs Grimbergen nam zijn toehoorders mee langs de Rijnsburgse geschiedenis en de mensen die een belangrijke rol speelden tijdens de oprichting van het Genootschap en daarna. Zoals Theo Vink, Frans Buijze, Bert Wolthuis, Simon Leenheer, Joop van Egmond en anderen. Joop van Egmond, Bert Wolthuis en Thijs Grimbergen werden samen met de voorzitter nog even in het zonnetje gezet. Zij waren bij de oprichting betrokken. 

Trots

Dat hijzelf daar een grote rol in vervulde, meldde Teuntje van Delft, voorzitter van het Genootschap tijdens haar dankwoord. ‘Thijs Grimbergen stond voor een fantastisch financieel beleid, gebruik maken van fondsen, duidelijk en zuinig en alles was voor de vereniging. Daarnaast was hij ook nog eens een heel prettig mens om mee samen te werken. Hij was 24 jaar penningmeester, tropenjaren. We zijn trots op ons erelid en blij dat hij de expositie opent.’ 

Expositie

De expositie laat een keur aan foto’s zien van veertig jaar geschiedenis. De geschiedenis in Rijnsburg en alle activiteiten van de vereniging. Met interessante foto’s en vondsten. Compleet met opgravingen, belangrijke openingen van exposities, bijzondere vergaderingen en ministeriele- en Koninklijke bezoeken. Het Genootschap heeft een uitgebreide agenda en hoopt het jubileumjaar af te sluiten met de officiële heropening van het Mausoleum.


Image Image

Image Image

Image Image

 
< Vorige   Volgende >

ACTUEEL